Kto wygrywa, a kto jest szczęśliwy?

Nie myślę o umieraniu. Myślę o życiu. Zawsze mówiłem dzieciom i mówię teraz, kiedy przychodzą tu do mnie: W każdych warunkach róbcie tyle, na ile was stać, i pamiętajcie, że mimo to możecie przegrać. Powiadam im też, pamiętajcie, że macie w tym życiu być szczęśliwi.

Pan J., jeden z pacjentów cytowanych w książce Rozmowy o śmieci i umieraniu Elisabeth Kübler-Ross

Kogo słuchać?

Popędy i instynkty już dawno nie „mówią” człowiekowi, co musi czynić, a tradycja i wartości nie określają, co powinien robić; w konsekwencji nie wie, jak ma postępować. Rezultat jest taki, że wbrew różnym przewidywaniom i zamierzeniom, człowiek stał się nie tyle wolny, co co zdezorientowany; nie tyle wyzwolony, co zagubiony.

Kazimierz Popielski, Człowiek, pytanie otwarte

Tylko jedno pytanie

Mimo oszałamiającej wielowarstwowej różnorodności chodzi przypuszczalnie o jeden i ten sam problem. […] Wydaje mi się, że wszyscy zadają jedno pytanie. […]

Pod powierzchnią sprawiającej problemy sytuacji, która stanowi element indywidualny – problemy na studiach, problem z żoną, pracodawcą, własnym niekontrolowanym czy dziwacznym zachowaniem przerażającymi uczuciami – leży jedno główne dążenie. Wydaje się, że każda z tych osób pyta: „Kim w istocie jestem? Jak żyć prawdziwym życiem, które tętni pod powierzchnią moich zewnętrznych zachowań? W jaki sposób mogę stać się sobą?”

Carl Rogers, O stawaniu się osobą

Choroba jako objaw zdrowego procesu

Nerwowość albo wzmożona pobudliwość psychiczna oraz większość nerwic i psychonerwic nie powinny być uważane za zespoły objawów psychopatologicznych, ale za objawy zdrowe lub na granica zdrowia i choroby, stanowiące zasadnicze elementy w budowie psychicznego środowiska wewnętrznego, przyczyniające się do rozbicia struktury, co z kolei pozwala oddzielić elementy prymitywne od wyższych w strukturze psychicznej, a w następstwie – poprzez dezintegrację – osiągnąć integrację wtórną na wyższym poziomie.

Kazimierz Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna

Represjonujemy śmierć

Zauważmy, że sposób, w jaki obecnie represjonujemy śmierć, jest zadziwiająco podobny do sposobu, w jaki wiktorianie represjonowali seks. Śmierć jest plugawa, pornograficzna, nie nadaje się do pokazywania. O śmierci nie można mówić przy dzieciach, nie powinno się w ogóle o niej wspominać.

[…]

Ale człowiek nie może zahamować żadnego ważnego biologicznego czy emocjonalnego doświadczenia, nie wytwarzając jednocześnie ekwiwalentnego wewnętrznego napięcia.

Rollo May, Miłość i wola

Mistrz zen

Pewien mistrz zen zasłynął tym, że czterdzieści lat swojego nauczania opisał słowami „Sprzedaję wodę nad rzeką”.

Jon Kabat-Zinn, Praktyka uważności dla początkujących